KOMPLEXNÍ ČINNOST V RÁMCI STAVEBNICTVÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

  • Konzultační činnost
  • Zaměření a pasportizace staveb
  • Stavebně-historický průzkum
  • Projekční činnost : tvorba projektové dokumentace – průzkumy a rozbory, koncept, studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, prováděcí dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného stavu, dokumentace bouracích prací
  • Územní plánování: územní studie, regulační plány
  • Stavební dozor, autorský dozor
  • Interiéry
  • Nábytek
  • Inženýring
  • 3D modelování, vizualizace, videa