KOMPLEXNÍ ČINNOST V RÁMCI STAVEBNICTVÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

 • Konzultační činnost
 • Zaměření a pasportizace staveb
 • Stavebně-historický průzkum
 • Projekční činnost : tvorba projektové dokumentace – průzkumy a rozbory, koncept, studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení, prováděcí dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace skutečného stavu, dokumentace bouracích prací
 • Územní plánování: územní studie, regulační plány
 • Stavební dozor, autorský dozor
 • Interiéry
 • Nábytek
 • Inženýring
 • 3D modelování, vizualizace, videa
 • 3D skenování budov